+421 2 322 123 11  info@ardaco.com Pon-Pia: 09:00-11:00 / 13:00-15:00

Kvalifikovaný elektronický podpis a digitálny podpis. Aký je medzi nimi rozdiel?

Určite ste sa už stretli s výrazom elektronický podpis a jeho rôznymi obmenami ako sú kvalifikovaný podpis, digitálny či zaručený elektronický podpis. Na prvý pohľad sú to všetko podobné výrazy. Viete však, aký je medzi nimi rozdiel a kedy sa ktorý využíva?

Čo je elektronický podpis?

Elektronický podpis je akákoľvek identifikácia autora v elektronickom dokumente. Elektronickým podpisom je najčastejšie oskenovaný ručný podpis na papieri, ale môže ním byť aj pečiatka alebo akýkoľvek vizuálny prvok vložený do elektronického dokumentu, či emailu. Problémom takéhoto elektronického podpisu je, že môže byť jednoducho skopírovaný a vložený do iného dokumentu a teda jednoducho sfalšovateľný. Takýto podpis nezaručuje, že obsah dokumentu nebol nikým upravený. Preto vznikajú rôzne variácie elektronického podpisu, ktoré zabezpečujú jeho pravosť.

Image

Digitálny podpis

Jedným druhom elektronického podpisu je digitálny podpis. Digitálny podpis kladie vyššie nároky na overenie totožnosti podpísanej osoby a taktiež, či dokument nebol niekým upravený či pozmenený. Digitálny podpis je založený na kryptografických metódach, pomocou ktorých sa podpis vytvára, reprezentuje a overuje jeho platnosť. Pri digitálnom podpise sa k identite podpisujúceho priraďuje pár kryptografických kľúčov - súkromný a verejný, ku ktorým poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb vydá na základe overenia identity ich držiteľa kvalifikovaný certifikát. Kvalifikovaný certifikát je elektronická informácia, ktorá identifikuje držiteľa uvedených kľúčov.

Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis je zákonom kodifikovaná forma digitálneho podpisu, ktorý je možné používať aj na právne úkony s najvyššou právnou akceptáciou. V zmysle legislatívy EÚ ide o najdôveryhodnejší stupeň elektronického podpisu. Kvalifikovaný elektronický podpis nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu. V rámci legislatívy SR je dokonca kvalifikovaný elektronický podpis s časovou pečiatkou postavený na roveň úradne overeného podpisu.

S kvalifikovaným elektronickým podpisom je možné podpisovať obchodné a pracovné zmluvy, taktiež využívať elektronické služby verejnej správy. Na jeho vytvorenie je potrebné kvalifikované zariadenie, čítačka kariet alebo mobilná aplikácia. Kvalifikovaný elektronický podpis môže byť vyhotovený iba pomocou certifikovanej aplikácie, bezpečného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu.

Ak chcete elektronický podpis využívať na právne úkony či podpisy zmlúv z pohodlia domova, máme pre vás aplikáciu QSign™, vďaka ktorej môžete mať kvalifikovaný elektronický podpis vždy poruke. QSign™ vám umožní používať kvalifikovaný elektronický podpis bez potreby čipovej karty.