+421 2 322 123 11  info@ardaco.com Pon-Pia: 09:00-11:00 / 13:00-15:00

Právne aspekty

Poskytujeme dôveryhodné služby v zmysle legislatívy

Naše dôveryhodné služby vyhovujú Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 známemu tiež ako nariadenie eIDAS, preto je ich možné použiť nielen na Slovensku, ale v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie.

Image

Akreditácie a certifikácie

EU TRUST MARK

Sme kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb v súlade s nariadením eIDAS s pečaťou dôvery EÚ

SGS CERTIFICATION

Naša spoločnosť je pravidelne preverovaná certifikáciou kvality podľa medzinárodnej normy ISO:9001

Právne zdroje

Nariadenie eIDAS

Nariadenie Európskeho parlamenty a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. V rámci elektronickej identifikácie zakotvuje povinnosť vzájomného uznávania prostriedkov identifikácie a umožnenia prístupu občanov členských štátov EÚ k štátnym elektronickým online službám navzájom. Nariadenie eIDAS zároveň stanovuje okruhy dôveryhodných služieb a právny základ a účinky pre elektronické transakcie v rámci EÚ.

Zákon o dôveryhodných službách

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje najmä podmienky poskytovania dôveryhodných služieb, niektoré povinnosti poskytovateľov dôveryhodných služieb, pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu v oblasti dôveryhodných služieb a sankcie za porušenie povinností podľa Nariadenia eIDAS a tohto zákona.

Otázky?

Ak sa chcete dozvedieť viac

V prípade, že by ste chceli získať viac informácií o našich produktoch a službách, alebo sa chcete len niečo opýtať, či nás pozdraviť, neváhajte nám napísať.

Kontaktujte nás