+421 2 322 123 11  info@ardaco.com Pon-Pia: 09:00-11:00 / 13:00-15:00

Modul dátovej integrácie

Údaje o fyzických a právnickým osobách z referenčných registrov

Jeden krát a dosť!

Oprávnené osoby

Oprávnenými osobami na prístup do referenčných registrov verejnej správy sú orgány verejnej moci.

Image 01

Referenčné registre

Znížte byrokratickú záťaž vlastných služieb a využite integračné rozhrania našich služieb na prístup do referenčných registrov, ktoré sú spravované informačným systémom centrálnej správy referenčných údajov alebo Ministerstvom vnútra SR.

Image 02

Právne zdroje

Zákon o e-Governmente

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Chcem integrovať

Vyžiadajte si naše integračné rozhranie do Vášho informačného systému.

Otázky?

Ak sa chcete dozvedieť viac

V prípade, že by ste chceli získať viac informácií o našich produktoch a službách, alebo sa chcete len niečo opýtať, či nás pozdraviť, neváhajte nám napísať.

Kontaktujte nás