+421 2 322 123 11  info@ardaco.com Pon-Pia: 09:00-11:00 / 13:00-15:00

Časová pečiatka

Deklarujte čas vyhotovenia svojho podpisu

Služby elektronickej časovej pečiatky sú čoraz dôležitejšie a využívanejšie na uchovávanie dôkazov v tvare a štruktúre definovaných v zmysle ustanovení nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS). Priame využitie je napr. pre archiváciu dokumentácie v určitom čase pre audit (napr. finančné doklady), ako dôkaz o priorite v otázkach duševného vlastníctva, prevenciu podvodov, v prípade predkladanie cenových alebo akýchkoľvek iných ponúk, kde je potrebné spojenie dátumu a času s údajmi bez možnosti zameniteľnosti. Používatelia časových pečiatok sa môžu na ne spoľahnúť pri mnohých ďalších funkciách v rámci automatizovanej správy dokumentov.


Kúpiť časové pečiatky

Image

Vlastnosti

Čas je ochranou dôvery

Dôvera

Kvalifikovaný elektronický podpis doplnený o kvalifikovanú časovú pečiatku má rovnakú právnu váhu a účinnosť ako úradne osvedčený vlastnoručný podpis v papierovej podobe.

Image

Ochrana

Kvalifikovaná časová pečiatka dopĺňa elektronický dokument o oficiálny a nezmeniteľný svetový čas. To zaručuje existenciu dokumentu v tomto danom časea a zároveň, že dokument sa od uvedenej doby nezmenil. Iba kvalifikovaná časová pečiatka od certifikovaného zdroja poskytuje dôkaz neporušenosti dokumentu.

Image

Chcem získať

Pre získanie prístupu k službe časovej pečiatky si zákúpte niektorý z ponúkaných balíkov časových pečiatok.

Kúpiť časové pečiatky

Sme kvalifikovaný poskytovateľ

Získajte kvalifikovaný certifikát u nás

Ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb v zmysle legislatívy Európskej únie poskytujeme vydávanie kvalifikovaných certifikátov určených pre vytváranie a overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov.

Image

Otázky?

Ak sa chcete dozvedieť viac

V prípade, že by ste chceli získať viac informácií o našich produktoch a službách, alebo sa chcete len niečo opýtať, či nás pozdraviť, neváhajte nám napísať.

Kontaktujte nás