+421 2 322 123 11  info@ardaco.com Pon-Pia: 09:00-11:00 / 13:00-15:00

Vydanie certifikátu na podpisovanie v QSign Mobile

01

Prihláste sa na portál QSign Mobile.

Zobrazí sa stránka s prehľadom služieb. Kliknite na „Chcem vydať certifikát“.

 

02

Zvoľte spôsob, akým prebehne komunikácia a zašlete dokumenty potrebné na vydanie certikfikátu.

Ak zvolíte Elektronickou formou, budete potrebovať Váš občiansky preukaz s čipom (eID), na ktorom máte vydaný kvalifikovaný certifikát. Podpíšete ním vyžadovanú dokumentáciu pomocou aplikácie QSign eSigner.

V prípade, že zvolíte Papierovou formou, všetku dokumentáciu na konci procesu vytlačte, podpíšte a prineste so sebou osobne k nám.

Stlačením červeného tlačidla s ikonou „šípky vpravo“ v pravej hornej časti obrazovky pokračujte na ďalší krok. Proces zrušíte tlačidlom s ikonou „x“.

 

03

Zadajte/aktualizujte Vaše osobné údaje tak, ako je uvedené na doklade totožnosti (občianskom preukaze).

 

04

Uveďte Vaše doklady totožnosti a zadajte/aktualizujte údaje tak, ako je uvedené v týchto dokladoch.

Zadanie primárneho dokladu je povinné. Ak ste v kroku 02 zvolili papierovú formu, je povinné uviesť aj sekundárny doklad.

 

05

Tento krok sa zobrazí len v prípade, že ste v kroku 02 zvolili elektronickú formu. Pokiaľ máte už platnú zmluvu, podpísanie zmluvy sa preskočí.

Spustite aplikáciu QSign eSigner. Ak aplikáciu nemáte spustenú alebo nainštalovanú, po stlačení „Podpísať“ sa zobrazí upozornenie a ponuka na stiahnutie aplikácie.

Stlačte „Podpísať“.

 

06

Zobrazí sa okno aplikácie QSign eSigner, ktorou podpíšete dokument.

Vyberte zariadenie: Elektronický občiansky preukaz (eID SK), počkajte na načítanie certifikátu a stlačte „Podpísať“.

 

07

Vyberte typ certifikátu, o ktorého vydanie chcete požiadať.

 

08

Skontrolujte údaje, ktoré budú uvedené v certifikáte. Pokiaľ nie sú správne, ukončite proces a opravte ich v ľavom menu „Profil“.

Operátor pri overení Vašej totožnosti bude tieto údaje kontrolovať a pri ich nesprávnosti bude táto žiadosť zamietnutá.

 

09

Podpíšte dokument (Žiadosť o vydanie certifikátu), tak ako je podpísané v krokoch 05 a 06.

 

10

Po odoslaní žiadosti sa zobrazia záverečné informácie. Pred vydaním certifikátu musíme najprv overiť Vašu identitu.

Ak ste v kroku 02 zvolili elektronickú formu, počkajte kým Vás kontaktuje náš operátor za účelom overenia totožnosti. Nemusíte k nám chodiť osobne, proces prebehne na diaľku.

V prípade papierovej formy máte v tomto kroku možnosť dokumenty stiahnuť a vytlačiť. Dostavte sa k nám osobne na overenie totožnosti a podpísané papierové dokumenty môžete priniesť so sebou.

 

11

Sledovať stav a spravovať svoje certifikáty môžete kliknutím v ľavom menu na „Certifikáty“.

Po odoslaní žiadosti o vydanie certifikátu bude certifikát v stave „Priradený“, kým nedôjde k overeniu Vašej totožnosti a následnému vydaniu certifikátu našim operátorom.

 

12

O vydaní certifikátu budete informovaný e-mail správou.

Aby bolo možné certifikát použiť na podpisovanie, vydaný certifikát je potrebné najprv prevziať. Podpisovanie príslušným typom certifikátu bude do prevzatia daného certifikátu v stave „Pripravené“.

 

13

Úkon prevzatia certifikátu potvrdíte stlačením „Potvrdzujem prevzatie certifikátu“ v zaslanej e-mail správe, alebo v časti „Certifikáty“ vo Vášom účte po kliknutí na príslušný riadok certifikátu voľbou „Prevziať certifikát“.

 

14

Po prevzatí certifikátu sa jeho stav zmení na „Aktívny“. Certifikát je tým pripravený na použitie.

 

15

Stav podpisovania príslušným typom certifikátu sa zmení na „Aktívne“.

Službu podpisovania týmto certifikátom v systéme QSign Mobile je možné používať až po zakúpení príslušného predplatného cez mobilnú aplikáciu QSign Mobile, ktorá je dostupná pre App Store a Google Play.