Informačné systémy a riešenia

Spoločnosť Ardaco, a. s. je významným poskytovateľom riešení pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), ktoré pokrývajú celý životný cyklus podpísaných dokumentov od ich vytvorenia až po archiváciu a dlhodobú overiteľnosť. Naše produkty a služby sú postavené na základe dlhodobých skúseností s implementáciou riešení pre KEP a optimalizáciou procesov spracovania dokumentov. Popri vlastných softvérových produktoch poskytujeme analytické a konzultačné služby potrebné pre úspešnú implementáciu a prevádzku služieb s použitím KEP.

Obrázok: Architektúra riešení pre KEP z produktovej rady QSign

Životný cyklus elektronicky podpísaného dokumentu začína jeho vytvorením na strane podpisovateľa. Dokument môže byť podpísaný v neštruktúrovanej forme (PDF, RTF, skenovaný obrázok a pod.) alebo v štruktúrovanej forme vhodnej na automatizované spracovanie a zber údajov (XML formuláre). Dokument je možné podpísať a odoslať prostredníctvom web portálu spracovateľa, pričom podpisovací komponent je možné zaintegrovať priamo do procesov zákazníka. Podpísaný elektronický dokument je doručený do elektronickej podateľne, ktorá predstavuje jednotný vstupný bod pre všetky spracovávané dokumenty.

Organizácie, ktoré chcú jednoducho nasadiť elektronickú podateľňu a prevádzkovať ju vo svojom prostredí bez potreby integrácie do portálu, môžu využiť integráciu podateľne prostredníctvom mailového servera. V tomto prípade elektronická podateľňa spracováva podania z predefinovanej e-mailovej adresy a prostredníctvom e-mailu doručuje potvrdenky o prijatí a overení dokumentu. Odosielateľ môže vytvoriť podpísané podanie pomocou klientskej aplikácie QSign.

Dokumenty prijaté podateľňou môžu byť presmerované na ďalšie spracovanie do externých systémov a uložené v dlhodobom archíve pre KEP, ktorý garantuje ich integritu a dlhodobú overiteľnosť.

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem