Webové služby

QSign eSigner

QSign eSigner je aplikácia pre podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom v prostredí web prehliadača. Pri jej návrhu bol kladený dôraz na jednoduchosť použitia. Používateľ vyberie certifikát na podpis a zadá PIN, ostatné parametre môže nastaviť tvorca potrálu. Je nezávislá na použitom operačnom systéme a prehliadači. Na strane používateľa vyžaduje iba nainštalované ovládače pre použité podpisovacie zariadenie a prostredie Java.

Aplikácia je certifikovaná Národným bezpečnostným úradom SR.

Aplikácia je testovaná na platformách Windows, Linux a Mac OS X a pre najrozšírenejšie prehliadače Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera a Safari. Umožňuje tak dodržať požiadavky na zabezpečenie štandardov prístupnosti a funkčnosti webových stránok v informačných systémoch verejnej správy v zmysle platného Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 z 9. Júna 2010.


Aplikácia je primárne určená pre tvorcov portálových riešení, ktorí chcú svojim klientom poskytnúť pohodlie elektronického podpisovania bez potreby inštalácie špecializovaného softvéru.

Prínosy

  • bezpapierové spracovanie dokumentov
  • podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s platnou legislatívou a s rovnakou váhou ako má vlastnoručný podpis
  • jednoduché použitie pre koncových používateľov
  • jednoduché prepojenie s ďalšími modulmi ako napr. elektronická podateľňa.

Vlastnosti

  • podpora XML formulárov vhodných na spracovanie štruktúrovaných dát
  • integrácia do prostredia web prehliadača bez potreby inštalácie dodatočného softvéru
  • nezávislosť na platforme.

Formáty dokumentov

  • XML formuláre
  • Na požiadanie sú dostupné aj ďalšie formáty dokumentov.

Formáty podpisov


Vo všetkých riešeniach kladieme vysoký dôraz na dodržiavanie štandardov a kompatibilitu. Táto bola opakovane preukázaná krížovým testovaním na pôde Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy (ETSI) v koordinácii s ďalšími výrobcami z krajín EÚ.

 

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem