Dátová integrácia verejných registrov

Modul Dátovej Integrácie

Jedným z účelov informatizácie verejného sektora je na základe princípu „jedenkrát a dosť“ odbúranie administratívnej záťaže pre fyzické a právnické osoby a povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy.

Modul Dátovej Integrácie (MDI) je informačný systém, ktorý v reálnom čase prepája rôzne registre verejnej správy a spracováva poskytované údaje v jednom výstupe.

Funkcie

 • Evidovanie požiadaviek na údaje
 • Prehľad evidencie
 • Šablóny pre rôzne životné situácie a potrebné podklady
 • Prehľad stavu dopytov, získaných údajov a potvrdení
 • Kontrola duplicitných dopytov
 • Notifikovanie o zmene stavu dopytov
 • Prispôsobenie vizualizácie / konverzie získaných údajov
 • Možnosť pečatenia získaných údajov
 • Hromadný export

Registre

MDI zabezpečuje nasledovné pripojenie na registre verejného sektora:

 • cez Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ)
  • Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO)
  • Pohľadávky - zoznam dlžníkov v daňovej oblasti (FO, PO)
  • Nedoplatky na sociálnom poistení
  • Nedoplatky na zdravotnom poistení
  • Evidencia nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
  • Register príjemcov štátnej pomoci a minimálnej pomoci
  • Register úpadcov
  • Informácia o vysporiadaných finančných vzťahoch so štátnym rozpočtom
  • Register trestov (RT – GP SR)
  • Potvrdenie o návšteve školy
  • Výpis z registra nadácií
  • Výpis z registra občianskych združení
  • Výpis z registra neinvestičných fondov
  • Výpis z registra neziskových organizácií
  • Výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom
 • z iných registrov (zatiaľ nezapojených do IS CSRÚ)
  • Register Adries (RA – MV SR)
  • Register Fyzických osôb (RFO – MV SR)
  • Elektronický IS Katastra nehnuteľností (ESKN – ÚGKK)

MDI je možné poskytnúť ako

 • automatizované rozhranie pre interné/agendové informačné systémy prostredníctvom web služieb (WS)
 • alebo zjednodušené grafické rozhranie pre používateľov (GUI) pre jednoduché alebo občasné procesy/potreby.

Ďalšie vlastnosti

 • Auditovanie všetkých aktivít používateľov
 • Administrácia dopytov, možnosť opakovania dopytov
 • Možnosť nasadenia v režime vysokej dostupnosti
 • Napojenie na lokálne User repository (LDAP)

Služby

Navyše ponúkame naše skúsenosti a podporu pri procese integrácie na externé IS:

 • prípravu Dohôd o integračnom zámere
 • podklady pre Dohody o poskytovaní informácií
 • konzultácie pre proces integrácie
 • konzultácie pre integráciu infraštruktúry
 • realizáciu Integračných akceptačných testov.

 

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem