Automatizované podpisovanie a overovanie dokumentov

QSign Automatic Services

QSign Automatic Services umožňuje integrovať do informačných systémov podporu spracovania dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Aplikácia je navrhnutá s ohľadom na vysoký výkon a dostupnosť. Podporuje podpisovanie prostredníctvom vysoko výkonných hardvérových bezpečnostných modulov (HSM). V prípade prevádzok s nižšou záťažou umožňuje na podpisovanie použiť aj smart kartu.

Je ju možné priamo integrovať do procesov zákazníka, alebo môže byť využitá modulmi iných výrobcov prostredníctvom rozhrania web služieb.

Aplikácia je certifikovaná Národným bezpečnostným úradom SR.

Prínosy

 • tvorba a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) v plne automatizovanom režime v súlade s platnou legislatívou
 • kľúčový komponent pre ďalšie systémy s využitím KEP (elektronická podateľňa, dlhodobý dôveryhodný archív)
 • vysoký výkon a dostupnosť
 • jednoduchá integrácia do ďalších informačných systémov.

Vlastnosti

 • podpis nového dokumentu s možnosťou vloženia časovej pečiatky
 • doplnenie časových pečiatok do existujúcich podpisov (časová pečiatka, časová pečiatka úplnej informácie, archívna časová pečiatka)
 • overenie podpísaného dokumentu
 • získanie informácií o podpísanom dokumente (počet podpisov, obsah podpísaného dokumentu).

Formáty dokumentov

 • TXT, RTF, PDF, PNG, TIFF, XML formuláre, 602XML formuláre.
  Zoznam a verzie formátov upravuje Vyhláška 36/2009 Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku.

Formáty podpisov


Pre potreby spracovania podpisov kladieme vysoký dôraz na dodržiavanie štandardov a kompatibilitu. Táto bola opakovane preukázaná krížovým testovaním na pôde Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy (ETSI) v koordinácii s ďalšími výrobcami z krajín EÚ.


Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem