Elektronická podateľňa

QSign Registry

QSign Registry je elektronická podateľňa slúžiaca na prijímanie elektronických dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a potvrdzovanie ich prijatia. Povinnosť zriadenia elektronickej podateľne pre všetky orgány verejnej moci vznikla novelizáciou zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise. Používatelia môžu vytvoriť podpísané podania klientskou aplikáciou QSign alebo prostredníctvom web prehliadača platformovo nezávislou aplikáciou QSign eSigner.

Podateľna je posúdená na zhodu Národným bezpečnostným úradom SR.

Podateľňu je možné prevádzkovať dvoma spôsobmi:

 • Zriadením a inštaláciou vlastnej podateľne, prevádzkovanej na strane zákazníka.
  Toto riešenie je určené najmä pre väčšie organizácie a subjekty s väčším počtom prijatých a odoslaných elektronických podaní
 • Využitím služby e-podanie.sk.
  V tomto prípade zákazník nepotrebuje zavádzať svoj vlastný informačný systém pre prevádzku elektronickej podateľne, ale využíva online službu pre prijímanie elektronických podaní formou elektronickej pošty. Riešenie je vhodné pre malé a stredné organizácie, úrady a povinné subjekty s menším počtom prijatých elektronických podaní.

V prípade potreby dlhodobej archivácie a overiteľnosti prijatých dokumentov môže byť podateľňa doplnená o modul dlhodobého archívu QSign Archive.

Je možné ju integrovať do prostredia zákazníka alebo produktov iných výrobcov prostredníctvom zverejneného rozhrania XML web služieb.

Prínosy

 • riešenie pre elektronickú podateľňu v súlade s platnou legislatívou
 • široká podpora formátov podpisu
 • jednoduchá integrácia do ďalších informačných systémov
 • možnosť objednať aj ako službu, bez potreby prevádzkovania vlastného servera.

Vlastnosti

 • prijatie elektronického podania prostredníctvom web služieb alebo mailovej schránky
 • kontrola podania z hľadiska schopnosti bezproblémového čítania technickými prostriedkami a dodržanie ustanoveného formátu a obsahu
 • vytvorenie a odoslanie potvrdenky o prijatí elektronického podania občanovi, ktorý podanie odoslal
 • spracovanie elektronického podania a úplne overenie kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorým je podanie podpísané
 • vytvorenie a odoslanie potvrdenia o prijatí alebo odmietnutí elektronického podania občanovi, ktorý podanie odoslal
 • odoslanie overeného elektronického dokumentu na ďalšie vybavenie v rámci organizácie
 • vydávanie a podpisovanie dokumentom certifikátom v mene organizácie (funkcia výpravovne).

Formáty dokumentov

 • TXT, RTF, PDF, PNG, TIFF, XML formuláre, 602XML formuláre.
  Zoznam a verzie formátov upravuje Vyhláška 36/2009 Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku.
 • Formáty, ktoré nepatria medzi schálené formáty pre KEP podliehajú pri vydávaní dokumentov konverzii (BMP/JPEG >> PNG, DOC >> RTF).

Formáty podpisov


Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem