Čo je QSign?

Aplikácia QSign™

QSign™ je klientska aplikácia určená na manuálne podpisovanie a overovanie dokumentov pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) v zmysle Nariadenia eIDAS (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES), čo ju umožňuje plne využiť v domácom aj zahraničnom administratívnom a obchodnom styku v rámci Európskej únie. Produkt vznikol v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom SR. Určený je hlavne pre prípady, kedy podpisovateľ alebo overovateľ potrebuje pracovať s dokumentmi nezávisle na internetovom prehliadači.

VLASTNOSTI
 • podpis nového dokumentu s možnosťou vloženia časovej pečiatky
 • viacnásobný podpis
 • spojenie viacerých dokumentov jedným alebo viacerými podpismi
 • hromadné podpisovanie
 • overenie podpísaného dokumentu
 • získanie informácií o podpísanom dokumente (počet podpisov, obsah podpísaného dokumentu)
 • užívateľsky prívetivé prostredie, jednoduché a rýchle použitie
Dokument môže byť podpísaný v neštruktúrovanej forme (PDF, RTF, skenovaný obrázok a pod.) alebo v štruktúrovanej forme vhodnej na automatizované spracovanie a zber údajov (XML formuláre).

Verzie/Licencie:
 • QSign™ eInvoice
  Klientska aplikácia učená výhradne na podpisovanie PDF dokumentov (najčastejšie faktúr) obyčajným elektronickým podpisom (EP). Aplikáciou QSign™ eInvoice je možné podpísať akýkoľvek PDF dokument vytvorený ľubovoľným softvérom, pokiaľ tento umožňuje export do PDF alebo je dokument vytlačený na virtuálnu PDF tlačiareň. Podpísané faktúry je možné overiť pomocou bežných produktov pre zobrazovanie PDF ako je napríklad Adobe Acrobat Reader alebo Foxit Reader. Aplikácia s licenciou Standard umožňuje podpisovanie dokumentov po jednom a licenciou Premium hromadné podpisovanie viacero PDF dokumentov naraz.
 • QSign™ Premium
  Licencia klientskej aplikácie QSign určená na podpisovanie a overovanie dokumentov. Samostatne podpísať je možné naraz len jeden dokument.
 • QSign™ BatchSigner
  Licencia klientskej aplikácie QSign™, ktorá rozširuje aplikáciu QSign o funkciu hromadného podpisovania dokumentov. Umožňuje podpísať ľubovoľný počet dokumentov naraz v jednej dávke.

Pre použitie produktov QSign™ je potrebné vlastniť kvalifikovaný certifikát pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) uložený na certifikovanom hardvérovom zariadení. V prípade QSign™ eInvoice postačuje osobný certifikát pre elektronický podpis (EP) importovaný do operačného systému.

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem