Aplikácie na stiahnutie

QSign 5

Aplikácia na overovanie a tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu.

Inštalačný súbor aplikácie s licenciou na overovanie si je možné stiahnuť a používať bezplatne. Pre použitie funkcií podpisovania je potrebné si zakúpiť príslušnú softvérovú licenciu, ktorou sa tieto funkcie aktivujú.

Windows
Verzia: 5.3.17
Zverejnené: 21.12.2020

Prevziať 32-bitovú verziu
MD5: 13b12499d96b18943fc0897e246c87b9

Prevziať 64-bitovú verziu*
MD5: 965c2cd756d5e50c3bae485aa6ecf4f9

MacOS
Verzia: 5.3.17
Zverejnené: 21.12.2020


MD5: ae03f7679f12b8550742efb7ed8e1101

Používateľská príručka

UPOZORNENIE:
Aplikácia vyžaduje inštaláciu prostredia Java (inštalačný súbor Java prevezmete stlačením na odkaz podľa operačného systému, prípadne jeho 32/64 bitovej architektúry).

* 64 bitovú verziu aplikácie QSign pre váš systém Windows stiahnite a inštalujte v prípade, ak máte v počítači nainštalovanú 64 bitovú verziu Java, čo zistíte podľa príznaku "(64-bit)" v jej názve v zozname nainštalovaných programov (Ovládací panel > Programy a súčasti), viď používateľská príručka, Upozornenie na strane 7.

POZNÁMKA:
Na základe rozpoznania Vášho operačného systému je zvýraznený odkaz na stiahnutie odporúčanej verzie inštalačného súboru.

Čo je nové:

5.3.17

  • Oprava chyby funkčnosti spájania viacerých dokumentov podpisom.
  • Oprava chyby konverzie skenovaného pdf súboru, ktorá spôsobila, že po podpísaní do .asice kontajnera sa dokument nedal zobraziť, resp. sa zobrazila iba jeho prvá strana.
  • Úprava hlásenia, keď dokument nie je validný voči schéme.
  • Pridaná podpora nových formulárov pre Úradný list a Rozhodnutie.

5.3.16

  • Pridané transformácie pre nový balíček formulárov OR SR
  • Oprava chyby nepodporovaného formátu súborov typu ASICS
  • Oprava nesprávneho overovania súborov ASiCe + XDC obsahujúcich vloženú XSLT tranformáciu a XSD schému
  • Kompatibilita pre súbory ASiCe + XmlDataContainer vo verzii 1.0
  • Zmena spôsobu pomenovávania ukladaných súborov, kedy sa použije názov otvoreného súboru a nie názov pôvodného dokumentu
  • Oprava chyby v zobrazení dokumentov pri viacnásobnom podpise
História verzií

 

 

QSign eInvoice

Aplikácia na podpisovanie elektronických faktúr použitím elektronického podpisu.

Aplikácia QSign eInvoice vám pričlení jedinečný elektronický podpis a podpíše ním vami vygenerovanú faktúru vo formáte PDF. Elektronická faktúra sa stáva 100% platným daňovým dokladom. Vášmu odberateľovi ju už len stačí zaslať prostredníctvom e-mailu. Faktúru nie je potrebné tlačiť do fyzickej podoby, ručne podpisovať a zasielať poštou. Spravujte všetky vaše faktúry elektronicky.

Verzia: 1.0
Operačný systém: Windows XP/Vista/7

Používateľská príručka

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem