Dôveryhodné služby

Certifikát certifikačnej autority

Ardaco QSCA

Certifikačná autorita vydávajúca kvalifikované certifikáty pre používateľov na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu.

Sériové číslo (HEX): 7ff729b79fdb1cb1bda611af098ecc33d9b18ecf
(self-signed)
Sériové číslo (DEC): 730553746046545978526787770636422944719358758607
(self-signed)
Platnosť: 30.07.2051
SHA1 (DER): 2468dd5abe1edcdb5bf2b5c89cc041a5d5af0485
SHA 256 (DER): cf0b62656f403fb4958d5e3d83c0cafc342dab518fe6aa8d6d24a71fa3bd0d75
Na stiahnutie: DER

 

OCSP Responder

Ardaco OCSP Signer

Certifikát online služby overovania platnosti kvalifikovaných certifikátov.

Sériové číslo (HEX): 1309e7539784921eb28a0d80c36187b2473218b3
Sériové číslo (DEC): 108691682735328191836322522628078326132388272307
Platnosť: 05.08.2024
SHA1 (DER): ec2a57ac80e39b692f1c8e438237b263ded2c624
SHA 256 (DER): f6d5fe580ff8f70c16c9c2c60cee2b3feb1b4a13a69f5c33faab7d8fc643099e
Na stiahnutie: DER

 

Certifikát časovej autority

Ardaco TSA

Časová autorita vydávajúca kvalifikované časové pečiatky.

Sériové číslo (HEX): 7c85e0b6d79954094fc30d3ec2bac15b15bb20d8
Sériové číslo (DEC): 710900430063580312762041314994262536613600633048
Platnosť: 05.08.2027
SHA1 (DER): 7efff79affcb6f3757b9418a024cee0ddf9060e4
SHA 256 (DER): 1ce5efa81e858f63c6d195a816c394b517b20b2668ed015524ea68492b5132fd
Na stiahnutie: DER

 

Ardaco TSA

Časová autorita vydávajúca kvalifikované časové pečiatky.

Sériové číslo (HEX): 49d335de0caec0aebb1bf4389e1966970ce6ca2e
Sériové číslo (DEC): 421466476017728190162350419791096859110473648686
Platnosť: 08.11.2027
SHA1 (DER): 06e3c2bc0cdc41a0910e0b9eefb5cd0e060951b0
SHA 256 (DER): 931ff557044c815ea0292b5b20829276c98905c13685eb887348b75b95881d54
Na stiahnutie: DER

 

Dôveryhodný poskytovateľ

 

Dokumenty

Názov
Verzia
Platnosť od
Pravidlá na výkon certifikačných činností (CPS) Ardaco 1.5.1 16.12.2021
Politika Ardaco pre služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov 1.0.1 16.12.2021
Certifikačná politika pre kvalifikované certifikáty 2.0.1 16.12.2021
Certifikačná politika pre kvalifikované časové pečiatky 1.2.1 16.12.2021
Certifikát súladu s eIDAS pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis - 11.08.2021
Certifikát súladu s eIDAS pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať - 11.08.2021
Certifikát súladu s eIDAS pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických pečiatok - 11.08.2021

 

Orgán dohľadu

Spoločnosť Ardaco, a.s. má určený orgán dohľadu, ktorým je Národný bezpečnostný úrad SR, ktorý definuje národnú schému dohľadu. Schéma dohľadu zabezpečuje tento cieľ mapovaním právnych požiadaviek do technických postupov, čím sa splní cieľ, uľahčiť konzistentné uplatňovanie týchto požiadaviek v celej Únii a umožní členským štátom prijať porovnateľné postupy na základe vzájomnej výmeny informácií o svojich činnostiach dohľadu a najlepších postupoch v tejto oblasti.

 

Národný orgán dohľadu taktiež zodpovedá za publikovanie dôveryhodných zoznamov (TSL), ktoré obsahujú informácie o poskytovateľoch kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktorí sú pod dohľadom Slovenskej republiky a informácie o kvalifikovaných dôveryhodných službách, ktoré títo poskytovatelia poskytujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách.

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem