Dôveryhodné služby

Certifikát časovej autority

Ardaco TSA

Časová autorita vydávajúca kvalifikované časové pečiatky.

Sériové číslo (HEX): 7c85e0b6d79954094fc30d3ec2bac15b15bb20d8
Sériové číslo (DEC): 710900430063580312762041314994262536613600633048
Platnosť: 05.08.2027
SHA1 (DER): 7efff79affcb6f3757b9418a024cee0ddf9060e4
SHA 256 (DER): 1ce5efa81e858f63c6d195a816c394b517b20b2668ed015524ea68492b5132fd
Na stiahnutie: DER

 

Ardaco TSA

Časová autorita vydávajúca kvalifikované časové pečiatky.

Sériové číslo (HEX): 49d335de0caec0aebb1bf4389e1966970ce6ca2e
Sériové číslo (DEC): 421466476017728190162350419791096859110473648686
Platnosť: 08.11.2027
SHA1 (DER): 06e3c2bc0cdc41a0910e0b9eefb5cd0e060951b0
SHA 256 (DER): 931ff557044c815ea0292b5b20829276c98905c13685eb887348b75b95881d54
Na stiahnutie: DER

 

Dôveryhodný poskytovateľ

 

Dokumenty

Názov
Verzia
Platnosť od
Certifikačná politika pre kvalifikované časové pečiatky 1.1.1 04.11.2021
Certifikát súladu s eIDAS pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických pečiatok - 11.08.2021

 

Orgán dohľadu

Spoločnosť Ardaco, a.s. má určený orgán dohľadu, ktorým je Národný bezpečnostný úrad SR, ktorý definuje národnú schému dohľadu. Schéma dohľadu zabezpečuje tento cieľ mapovaním právnych požiadaviek do technických postupov, čím sa splní cieľ, uľahčiť konzistentné uplatňovanie týchto požiadaviek v celej Únii a umožní členským štátom prijať porovnateľné postupy na základe vzájomnej výmeny informácií o svojich činnostiach dohľadu a najlepších postupoch v tejto oblasti.

 

Národný orgán dohľadu taktiež zodpovedá za publikovanie dôveryhodných zoznamov (TSL), ktoré obsahujú informácie o poskytovateľoch kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktorí sú pod dohľadom Slovenskej republiky a informácie o kvalifikovaných dôveryhodných službách, ktoré títo poskytovatelia poskytujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách.

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem