Aktuality

V súvislosti s uplatňovaním Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 od 1. júla 2016 publikujeme novú verziu aplikácie QSign. Aktualizácia je dostupná zdarma pre všetkých držiteľov platnej licencie aplikácie QSign 5.

UPOZORNENIE
Bežných používateľov upozorňujeme najmä na zmenu zaužívaných termínov "zaručený elektronický podpis" (skrátene "ZEP") a "zaručená elektronická pečať", ktoré sa podľa tohto nariadenia menia na termín "kvalifikovaný elektronický podpis" (skrátene "KEP") a "kvalifikovaná elektronická pečať".

Formáty podpisov a podpisových kontajnerov PAdES (určený pre podpisovanie PDF) a ASiC (všeobecný formát) sú kompatibilné s nariadením a boli dostupné už aj v staršej verzii QSign 5.

14.09.2017

Estónska vláda prešetruje potenciálnu bezpečnostnú zraniteľnosť eID, o ktorej bola informovaná 30. augusta 2017. Potenciálne zraniteľné by mali byť karty vydávané od októbra 2014.

Prvotná informácia prišla pravdepodobne od českých výskumníkov. Viac podrobností plánujú publikovať v októbri 2017.
"The researchers claim that by utilizing a new kind of mathematical approach they found that the chip used in Estonian ID-cards generates weaker keys than the standard prescribes under certain circumstances. A weak public key makes it easier to derive the secret key that can then be used to compromise someone’s online identity."

Estónsko používa vo svojich eID čipy od spoločnosti Gemalto. Štúdia sa ale zaoberala aj čipmi spoločnosti Infineon, ktoré sa používajú aj v slovenských eID. Nie je preto zatiaľ možné vylúčiť, ale ani potvrdiť, podobný problém v prípade slovenských občianskych preukazov.

Zdroje:

03.11.2017

Vážný zákazníci,

V súvislosti s výmenou certifikátov na elektronických občianskych preukazoch (eID) je potrebné vykonať aktualizáciu klientskej aplikácie QSign (min. na verziu 5.3.4).

Aktualizáciu môžete vykonať dvoma spôsobmi:

 1. Priamo z aplikácie voľbou menu "Pomoc > Skontrolovať aktializácie"
  Ukončite QSign a po opätovnom spustení Vás aplikácia upozorní na novú aktualizáciu (iba v prípade, že máte vypnutú voľbu "Vykonávať iba certifikované aktualizácie" v nastaveniach QSign)
 2. Odinštalovaním aplikácie QSign a nainštalovaním jej najnovšej verzie.
  Nový inštalačný súbor si prevezmite v sekcii Na stiahnutie.

UPOZORNENIE:
Po vykonaní aktualizácie QSign nezabudnite nastaviť nový certifikát z eID. Otvorte dokument a v nastaveniach podpisu zmeňte podpisový certifikát, viď používateľská príručka, kapitola 4.2.1 Podpisový certifikát (Pomoc > Používateľská príručka F1)

06.07.2018

Vážení používatelia aplikácie QSign,

Ministerstvo vnútra SR sprístupnilo novú verziu aplikácie eID klient (verzia 2.0.1 pre platformu Windows, dostupná od 3.7.2018) pre elektronický občiansky preukaz (eID kartu).

Nová verzia obsahuje závažnú chybu, ktorá na väčšine systémov znemožňuje použitie eID karty v aplikácii QSign. Podľa našich doterajších zistení je spôsobená chybným ovládačom a prejavuje sa vo všetkých 64-bitových aplikáciách bez ohľadu na ich výrobcu.

Pokiaľ nemáte vydanú eID kartu po 02.07.2018, do zverejnenia opravy zo strany MV SR Vás zatiaľ prosíme, aby ste si eID klient neaktualizovali.

V opačnom prípade kontaktujte našu technickú podporu. Pri kontaktovaní technickej podpory Vás ale prosíme o trpezlivosť, vzhľadom na zvýšený nápor klientov. Ďakujeme za pochopenie.

 

AKTUALIZÁCIA

12.07.2018

Ministerstvo vnútra SR sprístupnilo opravenú verziu aplikácie eID klient (verzia 2.0.2) pre elektronický občiansky preukaz (eID kartu), ktorá odstraňuje vyššie uvedený problém.

Pre jej použitie k podpisovaniu v aplikácii QSign je potrebné QSign aktualizovať na verziu 5.3.7.2 alebo vyššiu.

Zároveň po aktualizácii QSign znova nastavte certifikát z eID karty na panely nastavenia podpisu (tlačidlo Zmeniť), viď používateľská príručka k aplikácii QSign, kapitola 4.2.1 Podpisový certifikát. Pôvodne odpamätaný certifikát z eID karty najprv odstráňte (tlačidlo "červené mínus") a pridajte certifikát z eID karty (tlačidlo "zelené plus" > Pridať certifikát zo zariadenia).

05.06.2019

Vážený zákazníci,

dovoľujeme si vás informovať o aktualizácii aplikácie QSign (verzia 5.3.12.2). Ide o aktualizáciu nastavenia aplikácie (aktualizácia dôveryhodného zoznamu podpisových politík, koreňových certifikátov a certifikátov poskytovateľov dôveryhodných služieb), ktorá bude mať od 06.06.2019 dopad na výsledok overenia podpisu, preto ju odporúčame vykonať čo najskôr. Ak aktualizáciu nevykonáte, môže aplikácia QSign vyhodnocovať podpis len ako obyčajný elektronický podpis (EP) a nie ako kvalifikovaný (KEP).

Používateľom starších verzií aplikácie QSign, ktorý si ju pravidelne neaktualizovali a ešte nepoužívali verziu, ktorá automaticky načítava tieto informácie online, aplikácia zobrazí hlásenie: "Pri zostavovaní certifikačnej cesty nastala neznáma chyba. Certifikát nebude použitý."

Aktualizáciu môžete vykonať nasledovne:

 1. Priamo z aplikácie voľbou menu "Pomoc > Skontrolovať aktializácie"
  Otvorte menu Nástroje > Nastavenia. Vykonajte nastavenie tak, aby ste mali zapnutú voľbu "Automaticky sledovať aktualizácie" a prípadne pokiaľ máte verziu 5.3.7 a staršiu, "Vykonávať iba certifikované aktualizácie" – vypnuté. Ukončite QSign a po opätovnom spustení Vás aplikácia upozorní na novú aktualizáciu.
 2. Odinštalovaním aplikácie QSign a nainštalovaním jej najnovšej verzie.
  Nový inštalačný súbor si prevezmite v sekcii Na stiahnutie.

17.01.2020

Vážený zákazníci,

dovoľujeme si vás upozorniť, že ak ste vykonali aktualizáciu Java na verziu 1.8.0_241 a novšiu, je potrebné vykonať aj aktualizáciu aplikácie QSign 5 na verziu 5.3.13.2 a vyššiu.

Aktualizáciu môžete vykonať nasledovne:

 1. Priamo z aplikácie voľbou menu "Pomoc > Skontrolovať aktializácie"
  Otvorte menu Nástroje > Nastavenia. Vykonajte nastavenie tak, aby ste mali zapnutú voľbu "Automaticky sledovať aktualizácie" a prípadne pokiaľ máte verziu 5.3.7 a staršiu, "Vykonávať iba certifikované aktualizácie" – vypnuté. Ukončite QSign a po opätovnom spustení Vás aplikácia upozorní na novú aktualizáciu.
 2. Odinštalovaním aplikácie QSign a nainštalovaním jej najnovšej verzie.
  Nový inštalačný súbor si prevezmite v sekcii Na stiahnutie.

15.06.2020

S potešením oznamujeme vydanie novej verzie aplikácie QSign pre operačný systém macOS.

Aplikácia má to isté rozhranie s rovnakým spôsobom používania ako verzia pre operačný systém Windows.

Zároveň chceme pripomenúť, že ak už vlastníte licenciu QSign, pre reaktiváciu aplikácie na iné zariadenie s macOS je potrebné zakúpenie služby QSign Reaktivácia.

Inštalačný balíček si môžete stiahnuť zo sekcie Na stiahnutie.

02.07.2020

Vážení používatelia aplikácie QSign,

Ministerstvo vnútra SR, resp. Ústrený portál verejnej správy (slovensko.sk), uviedlo novú verziu Aplikácie pre eID (verzia 3.4) pre elektronický občiansky preukaz (eID kartu). Keďže nebola táto verzia predom k dispozícii na otestovanie, aplikácia QSign s ňou nie je zatiaľ kompatibilná.

Používateľom aplikácie QSign, ktorí používajú na podpisovanie občiansky preukaz, odporúčame zatiať neinštalovať/neaktualizovať Aplikáciu pre eID verzie 3.4, kým nebude k dispozícii aktualizácia aplikácie QSign, ktorá bude podporovať túto verziu. O zverejnení aktualizácie aplikácie QSign Vás budeme informovať v tomto článku alebo na stránke Na stiahnutie.

Ďakujeme za pochopenie.

 

AKTUALIZÁCIA

10.07.2020

Uverejnili sme aktualizáciu QSign verzia 5.3.15.2, ktorá podporuje aj aplikáciu pre eID verzie 3.4.

Na vykonanie aktualizácie aplikácie QSign, ukončite aplikáciu a znova ju spustite. Následne sa zobrazí informácia o dostupnosti aktualizácie. Prejdite do menu "Pomoc" > "Skontrolovať aktualizácie" a vykonajte aktualizáciu. Po nainštalovaní aktualizovanej verzie QSign bude potrebné znova nastaviť certifikát z eID. Postup nájdete v používateľskej príručke (kapitola 4.3.1. Nastavenie certifikátu).

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem